ขอเชิญสมาชิกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมมการประชุมในหัวข้อ“Lam Dong, a promised land for investment, trade and tourism”

 ขอเชิญเข้าร่วมมการประชุมในหัวข้อ“Lam Dong, a promised land for investment, trade and tourism” การเข้าร่วมประชุมและหารือกับคณะผู้แทนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคู่ค้าชาวเวียดนามและชาวไทยซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนไทยจะได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบข้อบังคับการลงทุนและเพื่อสำรวจโอกาสในการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยว 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถส่งแบบฟอร์มการสมัคร ไปยังสถานทูตเวียดนามที่กรุงเทพฯ
อีเมล: vietnamtradeofficebkk@gmail.com หรือใช้ลิงก์ http://goo.gle/wp6opg 
เพื่อลงทะเบียนก่อนวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดรายละเอียด
userfiles/Tentative Agenda(1).pdf

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
userfiles/registration form.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Mr. Nguyen Thanh Huy, Commercial Attaché,Tel: 09-8885-5417

ค้นหาบทความ

!--