เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม โครงการ "เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME" หัวข้อเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์แฟชั่น

 เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม โครงการ "เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME" หัวข้อเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์แฟชั่น

วันพฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 - 16.30 น.
ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

สมัครได้ที่ https://drive.ditp.go.th/…/ctrlAct…/mid/416/activityid/10101

สามารถโทรสอบถามได้ที่ 1169 หรือ 025078145

ค้นหาบทความ

!--