ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา “พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า” (Train the Trainers by NEA)

 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา “พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า” (Train the Trainers by NEA) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงระหว่างวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเรียนรู้เทคนิคในด้านต่างๆ อาทิ การเป็นที่ปรึกษาทางการค้าและเทคนิคการเป็นวิทยากร การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://nea.dinsoradvertising.com/course/9903 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-507-8144 หรือ www.nea.ditp.go.th

ค้นหาบทความ

!--