กำหนดการสัมมนาหัวข้อ India: Your Destiny, Your New Destination

 ด้วย สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน ได้รับแจ้งจาก  ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่ามีกำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อ India: Your Destiny, Your New Destination ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีวิทยากรสำคัญหลายท่าน 

ในการนี้ สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในอินเดีย จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้สมาชิกทุกท่าน โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.dft.go.th/th-th/india2018ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอารีย์พร สุขแสงพนมรุ้ง โทร 02-507-7687 Email: areeporns@dtn.go.th
 
 

ค้นหาบทความ

!--